Şuan buradasın
Ana Sayfa > Kampüs Tv > Geçmişten Günümüze “KIZ KULESİ”

Geçmişten Günümüze “KIZ KULESİ”

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulu­nan Kız kulesi geçmişten günümüze dek birçok tarihi olaya ve hikâyelere ev sahipliği yapmıştır. Küçük bir ada üzerine inşa edilen kule sırasıyla Atina Krallığı, Bizans İmparatorluğu, Os­manlı Devleti ve günümüzde de Tür­kiye Cumhuriyeti bünyesinde çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Yunanlılar döneminde mezarlık, Bizans dönemin­de gümrük istasyonu, Osmanlı döne­minde savunma kalesi ve karantina alanı, son olarak da günümüzde Türki­ye Cumhuriyeti tarafından da Turizm Bakanlığına bağlı olarak gezi ve res­toran amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ancak kurulduğu yıldan bu yana fener olarak boğazdan geçen gemilere yol göstermesindeki işlevini hiç kaybetme­miştir.

 

M.Ö 410 yılında yapılan Kız Kulesi 1500’lü yıllarda Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. 1509 yılında Yavuz Sul­tan Selim zarar gören kuleyi onarmış­tır. 17 yy ’da ise kuleye fener eklenerek deniz feneri olarak da kullanılmaya başlanmıştır. 1719 yılında bir kaza so­nucunda yanan kuleyi Damat İbrahim Paşa restore ettirmiştir.

 

Osmanlı Devleti zamanında 1800’lü yıllar, salgın hastalıkların ortaya çıktığı ve kenti etkisi altına aldığı yıllar olarak bilinmektedir. 1830 ve 1837 yıllar arası kenti etkisi altına alan kolera salgın hastalığı nedeni ile Kız Kulesi karan­tina alanı olarak kullanılmaya başlan­mıştır. Buradaki asıl amaç hastalığın bulaştığı kişileri denizin içinde yer alan bu ada ’da gözetim altına alıp kente hastalığın yayılması engellemek­tir. Osmanlı Devletinde kuleye şimdiki görünümünü veren padişah ise II.Mahmut olarak tarihe geçmiştir.

 

Haber: MUSTAFA TERZİ

Foto: Google-görsel

Top